Aktualizácia 1.82

update

Dnes 20.09.2016 vyšla aktualizácia 1.82, menší prehľad zmien:

  1. ^ xvm nightly 20.9.2016 (6486)
  2. ^ xvm config
  3. ^ tidy messenger
  4. – damage panel      (presunutý do _addons zložky)
  5. – taipan zameriavač (presunutý do _addons zložky)

Info:

XVM, je aktualizované na nightly verziu, bol nanovo prepísaný default – základný  konfig + pridaná nová možnosť v rýchlom nastavení:

  • _minimap_enable: zapnutie / vypnutie funkcie minimapy …vhodné ak vám stačí minimapa od wg.

Damage panel a Taipan zameriavač boli presunuté do zložky _addons nájdete ich v res_mods/FDMOD_ / _addons / , stačí ich jednoducho dokopírovať ak ich chcete používať.

(uvažujem nad vrátením sa k základu hry, tj. zameriavač aj damage panel…preto táto zmena, aspoň do doby než bude aktuálny zayaz panel.)

Tu je ukážka do-kopírovania. (je pridaná aj modrá verzia damage panelu.)