Aktualizácia 1.94

update

Dnes 23.02.2017 vyšla aktualizácia 1.94, menší prehľad zmien:

^ prvotná verzia pre 9.17.1
^ xvm nigthly 7212 + fix zvuku žiarovky
^ taipan zameriavač (preklad do cz)
– ut zvuky

XVM:

  • Nová nightly verzia xvm 7212.  – vyriešila a opravila niektoré nedostatky.
  • Oprava zvuku žiarovky – malo to súvis s xvm.

Taipan zameriavač:

  • bol preložený do cz

UT zvuky

  • boli odstránené , lebo boli nefunkčné

Ostatné:

  • Nakoľko sa jedná o prvotnú verziu bolo treba otestovať kopu módov, niektoré sú ešte zo starej verzie a tak môžu robiť problémy, snažím sa ich postupne aktualizovať.

NASTAVENIE:

Stále platí že zapnutie zvuku pre šiesty zmysel treba nastaviť na užívateľský. / môžte použiť variantu od WG.

Pri prvom spustení bude vyžadovaný reštart, kvôli načítaniu zvuk. módu, ak dáte nie zvuky budú fungovať od ďalšieho spustenia hry.

! POZOR: po novom je safeshot vypínaný podržaním L-Altu , dočasne vám vypne safeshot a tak môžte strieľať do spojencov, pre trvalé vypnutie ho vypnite v xvm konfigu.