Aktualizácia 2.19

update

Dnes 30.09.2017 vyšla aktualizácia 2.19, menší prehľad zmien:

^ xvm offi 7954 (7.0.1) – hotfix xvmka

NASTAVENIE:

Pri prvom spustení bude vyžadovaný reštart, kvôli načítaniu zvuk. módov, ak dáte nie zvuky budú fungovať od ďalšieho spustenia hry.

POZOR:

po novom je safeshot vypínaný stlačením F12 , pre trvalé vypnutie ho vypnite v xvm konfigu.