Changelog:

v.1.2

  • 21.12.2016
  • Nový dizajn
  • Zoradenie supporterov podľa prístupu k BETA verziám
  • Pridaný popis a FAQ – zodpovedané niektoré otázky.

 

v.1.1

  • 10.5.2016
  • Nový dizajn
  • Zoradenie supporterov, podľa posledných 2 verzií WOT, dokončenie zmien v novej verzií.

 

v.1.0

  • Predstavenie prvotnej verzie zoznamu supporterov