shot_289

Odohraných 520 bitiek v režime besnenie:

shot_288

Misie splnené v období 27.11.2015 – 15.1.2016:

T22

16.12.2015 vyšla verzia wot 9.13 kde boli značne uľahčené misie na T-22 >>

do 15.12.2015 som splnil 8 misií, po 16.12.2015 som splnil 22 misií, detailné dátumy vidieť vyššie na screene.

replaye boli otvorené vo wot replay analyzer #wip 2 >>